Category Archives: Súťaže

Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach Facebook a Instagram

I. Usporiadateľ a organizátor súťaží· Usporiadateľ súťaží: Owlsolution s.r.o. – najarmok.skRaková 1782, 023 51 Raková IČO: 51736934 DIČ: 2120768859 IČ DPH: SK2120768859IBAN: SK12 0900 0000 0051 4595 6196 Swift kód: GIBASKBX Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 70168/L· Organizátor: Owlsolution s.r.o. – najarmok.sk Raková 1782, 023 51…