Registrácia členstva

Štvrťročné členstvo

+ 7% s predaja + bankové poplatky 1,4% + 0,25 eur - 7% provízia sa vypočíta len s ceny produktu s DPH + bankové poplatky sa odratávaju 1,4% s celkovej ceny aj s doparavou a DPH + 0,25 eur za transakciu
Plan details:
 • Product limit: 200
 • Commission: 93%
 • Disk limit (MB): 500
 • Files count limit: 500

Polročné členstvo

+ 7% s predaja + bankové poplatky 1,4% + 0,25 eur - 7% provízia sa vypočíta len s ceny produktu s DPH + bankové poplatky sa odratávaju 1,4% s celkovej ceny aj s doparavou a DPH + 0,25 eur za transakciu
Plan details:
 • Product limit: 200
 • Commission: 93%
 • Disk limit (MB): 500
 • Files count limit: 500

Ročné členstvo

+ 7% s predaja + bankové poplatky 1,4% + 0,25 eur - 7% provízia sa vypočíta len s ceny produktu s DPH + bankové poplatky sa odratávaju 1,4% s celkovej ceny aj s doparavou a DPH + 0,25 eur za transakciu
Plan details:
 • Product limit: 200
 • Commission: 93%
 • Disk limit (MB): 500
 • Files count limit: 500