Podmienky súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek starší ako 18 rokov a to 1.8. 2020 od 00:00:01 do 23:23:59. do 7.8.2020 do 00:00:00.

Účastníkom súťaže sa stane ten, kto:

  • Na našom profile #najarmok daj “ SLEDOVAŤ „
  • Zdieľaj súťaž s našim #najarmok vo svojom príbehu
  • OZNAČ do komentára pod post tejto súťaže troch kamarátov, ktorí by sa chceli tiež zapojiť do súťaže.

O čo súťažíme?

Spomedzi všetkých zúčastnených budeme žrebovať jedného výhercu, ktorému pošleme všetkých 7 produktov od slovenských výrobcov uverejnených na videu:

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Potvrdzuje tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona: viac v našich podmienkach ochrany osobných údajov a podmienky súťaži.

Výhercom sa stáva pani Iveta Jasenská, ktorá bude kontaktovaná súkromnou správou.
Srdečne gratulujeme
Sledujte nás ďalej už máme pripravenú ďalšiu súťaž… 🙂

Responses